New date!

Information gällande nytt datum!

Nytt datum 4 oktober 2020!

Nu undrar säkert flera varför vi flyttade mässan 7 månader framåt?
Som alla vet orsakar Covid-19 (corona) stora problem i mer eller mindre hela världen.
Vi har även haft problem med att hitta ett nytt lämpligt datum för mässan på grund av andra bokningar och evenemang.

Vi vill inte hamna i ett läge där vi flyttar fram mässan 2 månader för att behöva flytta den igen, för i ärlighetens namn, mycket lite talar just nu för att pandemin har lagt sig till dess. De flesta experter verkar överens om att detta lär pågå till sommaren, minst.

Och det viktigaste av allt, ta hand om varandra i denna ovissa tid.

——————————–

New information!

New date October 4, 2020!

Now people are probably wondering why we moved the fair 7 months ahead?
As everyone knows, Covid-19 (corona) causes major problems in more or less the entire world.
We have also had trouble finding a new suitable date for the fair due to other bookings and events.

We do not want to end up in a situation where we are moving the fair 2 months to have to move it again. Most experts seem to agree that this will last for the summer, at least.

And most importantly, take care of each other in this uncertain time.

Important info!!

English below.

Viktig information!

Vi är väldigt ledsna över att behöva meddela att SweCard-mässan som skulle ägt rum 28e mars blir flyttad.
Detta med hänvisning till myndigheternas nya direktiv om att inga evenemang som kan locka 500 personer är tillåtna.
Vi kan inte garantera antalet besökare då mässan har gratis entré. Och det skulle kännas fel att ha en mässa i tider då folk känner sig oroliga över att vistas bland andra.

Mässan kommer skjutas fram minst 2 månader.
Men detta kan komma att ändras beroende på myndigheternas direktiv.

Vi hoppas på er förståelse.

Vi jobbar på att få fram ett nytt datum och hoppas ha detta klart inom kort.

————————-

Important information!

We are very sorry to have to announce that the SweCard fair which was to take place on March 28 will be moved.
This is with reference to the authorities’ new directive that no event that can attract 500 people is allowed.
We cannot guarantee the number of visitors as the fair has free entry. And it would feel wrong to have a fair at times when people feel worried about staying among others.

The fair will be delayed for at least 2 months.
But this may change depending on the authorities’ directives.

We hope for your understanding.

We are working to get a new date and hope to have it clear soon.

Important info Covid-19 “Corona”

Important information about SweCard March 28.
We do not think anyone has avoided the corona virus’s progress.

At present, the fair will be arranged as planned. But this may change.
We follow developments on a daily basis and of course follow the authorities’ guidelines.

If the authorities advise against arrangements like this, we will work out a new date. For one thing is sure, we shall have our expo!

/ Henrik and Thomas

————————————

Viktig information angående SweCard 28 mars.
Vi tror inte någon har undgått coronavirusets framfart.

I dagsläget kommer mässan arrangeras som planerat. Men detta kan komma att ändras.
Vi följer utvecklingen dagligen och följer givetvis myndigheternas riktlinjer.

OM det skulle bli så att myndigheterna avråder från arrangemang likt detta så kommer vi arbeta fram ett nytt datum. För en sak är säker, mässa skall vi ha!

/Henrik och Thomas

Info

This night our webpage got hacked.
Someone tried to block our site and force us to pay bitcoins to solve the problem.
However we wont accept that.
So we shut the whole page down, deleted it (cause the backups were altered with aswell) to avoid further complications.

But this wont stop us!

We have worked hard all of this morning to get a new site up and running.
The site is once back online, it may not look exactly the same as before, and not all info has been added yet. But we work as fast as we can on that aswell.

If you have any questions regarding the expo, please send them to henrik@swecard.nu and we will answer them.