Important info Covid-19 “Corona”

Important information about SweCard March 28.
We do not think anyone has avoided the corona virus’s progress.

At present, the fair will be arranged as planned. But this may change.
We follow developments on a daily basis and of course follow the authorities’ guidelines.

If the authorities advise against arrangements like this, we will work out a new date. For one thing is sure, we shall have our expo!

/ Henrik and Thomas

————————————

Viktig information angående SweCard 28 mars.
Vi tror inte någon har undgått coronavirusets framfart.

I dagsläget kommer mässan arrangeras som planerat. Men detta kan komma att ändras.
Vi följer utvecklingen dagligen och följer givetvis myndigheternas riktlinjer.

OM det skulle bli så att myndigheterna avråder från arrangemang likt detta så kommer vi arbeta fram ett nytt datum. För en sak är säker, mässa skall vi ha!

/Henrik och Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *