Important info!!

English below.

Viktig information!

Vi är väldigt ledsna över att behöva meddela att SweCard-mässan som skulle ägt rum 28e mars blir flyttad.
Detta med hänvisning till myndigheternas nya direktiv om att inga evenemang som kan locka 500 personer är tillåtna.
Vi kan inte garantera antalet besökare då mässan har gratis entré. Och det skulle kännas fel att ha en mässa i tider då folk känner sig oroliga över att vistas bland andra.

Mässan kommer skjutas fram minst 2 månader.
Men detta kan komma att ändras beroende på myndigheternas direktiv.

Vi hoppas på er förståelse.

Vi jobbar på att få fram ett nytt datum och hoppas ha detta klart inom kort.

————————-

Important information!

We are very sorry to have to announce that the SweCard fair which was to take place on March 28 will be moved.
This is with reference to the authorities’ new directive that no event that can attract 500 people is allowed.
We cannot guarantee the number of visitors as the fair has free entry. And it would feel wrong to have a fair at times when people feel worried about staying among others.

The fair will be delayed for at least 2 months.
But this may change depending on the authorities’ directives.

We hope for your understanding.

We are working to get a new date and hope to have it clear soon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *