New date!

Information gällande nytt datum!

Nytt datum 4 oktober 2020!

Nu undrar säkert flera varför vi flyttade mässan 7 månader framåt?
Som alla vet orsakar Covid-19 (corona) stora problem i mer eller mindre hela världen.
Vi har även haft problem med att hitta ett nytt lämpligt datum för mässan på grund av andra bokningar och evenemang.

Vi vill inte hamna i ett läge där vi flyttar fram mässan 2 månader för att behöva flytta den igen, för i ärlighetens namn, mycket lite talar just nu för att pandemin har lagt sig till dess. De flesta experter verkar överens om att detta lär pågå till sommaren, minst.

Och det viktigaste av allt, ta hand om varandra i denna ovissa tid.

——————————–

New information!

New date October 4, 2020!

Now people are probably wondering why we moved the fair 7 months ahead?
As everyone knows, Covid-19 (corona) causes major problems in more or less the entire world.
We have also had trouble finding a new suitable date for the fair due to other bookings and events.

We do not want to end up in a situation where we are moving the fair 2 months to have to move it again. Most experts seem to agree that this will last for the summer, at least.

And most importantly, take care of each other in this uncertain time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *